Đất đai - Nhà ởTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Các trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi sang tên 2023

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, hai trường hợp khi sang tên sổ đỏ có thể được cấp sổ mới bao gồm:

(i) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi.

Đây là trường hợp thường xảy ra khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhiều lần (sang tên sổ đỏ nhiều lần), nhưng những lần trước đó không cấp mới, dẫn đến việc trang 4 của giấy chứng nhận hết dòng trống để để xác nhận.

Trong trường hợp này dù người dân không có nhu cầu thì vẫn được cấp giấy chứng nhận mới.

(ii) Trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận.

Ngoài ra, khi điền thông tin trong Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, người dân sẽ có 2 lựa chọn: (i) Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới và (ii) Không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới.

Nếu người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, người thừa kế muốn được cấp giấy chứng nhận mới thì đánh dấu tích vào ô có nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *