Kiến thức chung

03 công thức tính GDP thực tế đúng nhất

GDP là một trong những chỉ số kinh tế vẫn luôn  nhận được rất nhiều sự quan tâm hàng năm. Đó là bởi nó được dùng để đánh giá chung về mức độ phát triển của một khu vực và khả năng tăng trưởng kinh tế tại đây.

GDP là gì, đặc điểm của GDP thực tế

GDP là thuật ngữ được sử dụng để đo lường tổng số lượng của những sản phẩm nội địa. GDP thường được sử dụng chủ yếu trong kinh tế học. Nó chính là giá trị thị trường nói chung của tất cả những dịch vụ và hàng hóa cuối cùng đã được sản xuất ra. Những sản phẩm này thường được xét trên một vùng lãnh thổ nhất định, trong thời kỳ nào đó.

GDP thực tế có những đặc điểm quan trọng sau đây:

– Cách tính GDP thực tế là đại lượng đo lường toàn bộ giá trị của thị trường. Chính vì vậy nó tổng hợp rất nhiều sản phẩm với nhau để tạo nên một chỉ tiêu chung liên quan đến giá trị của những hoạt động kinh tế.Thông qua việc chúng ta áp dụng giá trên thị trường.

– GDP đại diện cho tất cả những hàng hóa sản xuất trong nền kinh tế, được bán hợp pháp trên những thị trường. Nó không biểu thị cho các sản phẩm bất hợp pháp được bày bán trong những thị trường ngầm.

– Những dịch vụ và hàng hóa và dịch vụ bao gồm các sản phẩm hữu hình(quần áo, xe hơi,…) và các dịch vụ vô hình(khám bệnh, cắt tóc,…).

– Cách tính GDP thực tế đại diện cho giá trị của các dịch vụ và hàng hóa cuối cùng. Nó không tính giá trị của các loại hàng hóa trung gian.

– GDP bao hàm các sản phẩm sản xuất trong thời điểm hiện tại. Nó không bao gồm các loại hàng hóa sản xuất trong thời quá khứ.

– GDP xét theo phạm vi về lãnh thổ kinh tế. Ở mỗi quốc gia, lãnh thổ kinh tế thường được mặc định là những đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh-sản xuất. Họ làm việc dưới hình thức là cá nhân, tổ chức hoặc một hộ gia đình thường trú.

– GDP sẽ phản ánh về giá trị của sản phẩm trong khung thời gian cụ thể, chủ yếu là một quý hoặc một năm.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người đại diện cho chỉ tiêu thống kê về kinh tế. Nó thể hiện cho kết quả kinh doanh và sản xuất xét theo bình quân đầu người trong một quốc gia của một năm.

GDP bình quân đầu người của một khu vực trong khoảng thời gian nhất định được tính như thế nào? Nó được tính bằng cách sử dụng kết quả GDP của nơi đó trong thời điểm tính toán để chia cho tổng số dân của đất nước tại cùng khoảng thời gian.

Cách tính GDP thực tế

Cách tính GDP thực tế bình quân đầu người được tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi hình thức đó sẽ tồn tại một công thức riêng biệt.

(i) Tính GDP bằng phương pháp chi tiêu

Phương pháp này được đánh giá là mang đến kết quả chính xác nhất:

GDP = G + C + I + NX

Trong đó:

– C đại diện cho chi tiêu của các hộ gia đình cho những dịch vụ, sản phẩm.

– G là chi tiêu của chính phủ, bao gồm các khoản phí về y tế, an ninh, chính sách,…

– I là tổng đầu tư, đây là khoản tiêu dùng của những nhà đầu tư cho chi phí hoạt động doanh nghiệp liên quan đến nhà xưởng, trang thiết bị,…

– NX còn được biết đến với tên gọi là cán cân thương mại. Vì nó đại diện cho sự “xuất khẩu ròng” bên trong nền kinh tế. NX =  X(xuất khẩu) – M(nhập khẩu).

(ii) Cách tính GDP thực tế bằng phương pháp chi phí

Ở phương pháp này, cách tính GDP thực tế được dựa trên giá trị của tiền lãi, tiền lượng, lợi nhuận tồn tại trong nền kinh tế. Cách tính đơn giản như sau:

GDP = W + I + Pr + R + De + Ti

Trong đó:

– W: Tiền lương.

– I: Tiền lãi.

– Pr: Lợi nhuận.

– R: Tiền thuê.

– Ti: Thuế gián thu(loại thuế đánh gián tiếp vào người dân thông qua giá của dịch vụ, hàng hóa).

– De: Phần hao mòn của tài sản cố định.

(iii) Tính GDP bằng phương pháp sản xuất

Xét theo góc độ sản xuất thì tổng các sản phẩm quốc nội(GDP) đại diện cho tổng toàn bộ những giá trị tăng trưởng trong nền kinh tế khu vực ở thời điểm nhất định. Đây là nguyên nhân khiến hình thức này còn được gọi là phương pháp về giá trị gia tăng. Cụ thể cách tính GDP thực tế như sau:

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Hoặc:

GDP = Giá trị sản xuất + Thuế nhập khẩu – Chi phí trung gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *