Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Các chế độ BHXH được tính tiền trượt giá năm 2023

Hệ số trượt giá BHXH là một trong các căn cứ để tính tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể:

Tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = (Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm) x (Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng)

Đồng thời, mức bình quân tiền lương/thu nhập bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh) : (Tổng số tháng đóng BHXH)

Trên cơ sở đó, những khoản tiền BHXH sau được tính theo mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sẽ bị thay đổi khi hệ số trượt giá thay đổi:

(i) Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu rõ công thức tính lương hưu như sau:

Lương hưu = (Tỷ lệ hưởng) x Mbqtl

(ii) Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

(iii) Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) x (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

(iv) Mức trợ cấp tuất một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *