07 nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

Các nguyên tắc cơ bản của LQT là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung đối với mọi chủ thể LQT. Trong LQT, các quy phạm được ghi nhận ở ĐƯQT và TQQT.

Có 7 nguyên tắc cơ bản là:

– Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.

– Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

– Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế.

– Nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác.

– Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau

– Nguyên tắc dân tộc tự quyết.

– Nguyên tắc tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế

Nguyên tắc xây dựng trên tinh thần kế thừa phát triển từ các nguyên tắc trước => Chúng có ràng buộc qua lại giữa các nguyên tắc về nội dung và yêu cầu thực hiện các nguyên tắc đó. Khi giải thích và áp dụng các nguyên tắc thì phải xem xét từng nguyên tắc trong mối quan hệ với các nguyên tắc khác.

Các nguyên tắc cơ bản của LQT có mối liên hệ trong một chỉnh thể thống nhất: 7 nguyên tắc cơ bản của LQT không tồn tại một cách độc lập riêng với nhau, không phân chia theo 1 trật tự, giá trị pháp lý nào, không nguyên tắc nào cao hơn nguyên tắc nào, vi phạm 1 nguyên tắc dẫn đến vi phạm những nguyên tắc khác. Ví dụ việc vi phạm nguyên tắc số2 (Nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) sẽ dẫn đến vi phạm hàng loạt các nguyên tắc khác, nguyên tắc Nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế là nguyên tắc trung tâm.

=> 7 nguyên tắc cơ bản này xương sống, nền tảng cho hệ thống pháp luật quốc tế, không thể tách rời nội dung từng nguyên tắc mà phải xem xét trong một tổng thể thống nhất, trong mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau.

Các nguyên tắc cơ bản của LQT không có sự phân chia theo đẳng cấp theo nghĩa cao thấp, phục tùng nhau nhưng vị trí trung tâm của các nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực (use force) và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế vì nguyên tắc này đóng vai trò chủ đạo trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế-nhiệm vụ cơ bản của LHQ và luật pháp quốc tế. => Trong quan hệ quốc tế nếu một chủ thể của LQT có hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái pháp luật quốc tế sẽ bị coi là vi phạm tất cả các nguyên tắc còn lại của hệ thống các nguyên tắc cơ bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.