0Bình luận

100 câu nhận định đúng sai môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có lời giải

1. Khái niệm TC và TT là giống nhau vì cùng đề cập đến tiền tệ

>>> Xem thêm:

Sai. Tài chính là các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội. Tài chính là sự vận động tương đối của tiền với chức năng là phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy trong lĩnh vực phân phối nhằm tạo lập và sự dụng các quỹ tiền tệ.
còn tiền tệ bản chất là vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hóa

2. Chế độ tiền tệ ko quan trọng vì nước nào cũng có 1 chế độ tiền tệ nhất định

Sai. Chế độ tiền tệ rất quan trọng. Nó là hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia được quy định bằng pháp luật.

3. LS thực là LS chiết khấu.

Sai. Lãi suất thực là lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát
ls chiết khấu là lãi suất ngân hàng trung ương áp dụng cho ngân hàng thương mại.

4. LS thực là LS ghi trên các HĐKT.

Đúng

5. Cổ phiếu là công cụ được mua bán nhiều nhất trên TT nợ
Sai. Thị trường nợ là nơi các doanh nghiêp vay vốn bằng cách sử dụng các công cụ nợ như phát hành trái phiêys hay một món vay thế chấp. Cổ phiếu không được mua bán trên thị trường này.

6. Chu trình NS bao gồm khâu lập dự toán NS và khâu quyết toán NS

Sai. Chu trình ngân sách bao gồm lập dự toán ngân sách, đến khâu chấp hành và quyết toán ngân sách.

7. Mức độ rủi ro của món vay càng lớn thì LS của món vay càng cao

Dúng. Ví dụ như lãi suất vay dài hạn thường lớn hơn lãi suất vay ngắn hạn vì thời gian dài hơn, rui ro là dài hơn

8. Bội chi NSNN có thể dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại

Đúng. Bôi chi ngân sách dẫn đến tăng lãi suấ thi trường, cản trở đầu tư và thúc đẩy qua s trình nhập siêu dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại Nhập>>>>xuất

9. Tăng thu từ thuế là biện pháp tốt nhất để xử lý vấn đề bội chi của NSNN

Sai. Tăng thu từ thuế chỉ là một biện pháp để khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước. Thuế chỉ tăng ở một mơcs nhất định. Nếu tăng cao thứ nhất người dân sẽ phản ứng. Thứ hai, tăng thuế dẫn đến thu nhập thực giảm, cầu hàng hóa giảm, giá giảm, số lượng hàng hóa giảm., dẫn đến thất nghiệp tăng….do đó tăng thu từ thuế không phải là biện pháp tốt nhất dề xử lý thâm hụt ngân sách. Mà biện pháp tốt nhát là thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành nsnn.

10. TP CP là công cụ tài chính luôn có thu nhập biến đổi

Sai. Trái phiếu chính phủ cũng có thu nhập cố định trong trường hợp người mua không bán lại đến khi đáo hạn.

11. Khi DN mua lại CP của mình, nợ của DN sẽ giảm

Sai. Khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình không ảnh hưởng đến nợ. Nó chỉ là hình thức doanh nghiệp thu hồi vốn từ những cổ đông.

12. Tính thanh khoản của một loại tài sản là khả năng bán được tài sản đó với mức giá thị trường.

Sai. Tính thanh khaonr của một loại tài sản là khả năng chuyển đổi tài sản đó thành tiền mặt

13. Khi NHTM phát hành trái phiếu, vốn chủ sở hữu của nó ko thay đổi.

Đúng. Khi ngân hàng phát hành trái phiếu làm tăng nợ

14. Thị trường TT thực hiện chức năng tài chính gián tiếp trong nền kinh tế.

Sai. Thị tường tiền tệ thực hiện một chức năng tài chính gián tiếp đó là mua bán những công cụ tài chính ngắn hạn.

15. Thâm hụt NS là tình trạng khi tổng chi vượt quá tổng thu trong cân đối NS.

Đúng

16. Chứng chỉ tiền gửi là công cụ tài chính có độ an toàn cao nhất do nó được các NHTM phát hành.

SAI. Chứng chỉ tiền gửi là công cụ trên thị trường tiền tệ.Công cụ an toàn nhất trên thị trường tiền tệ là tín phiếu kho bạc.vì chính phủ luôn dáp ứng các món nự phải trả bằng cách tăng thuế hoặc phát hành giấy bạc.

17. Khi công ty A phát hành thêm cố phiếu thì vốn chú sử hữu của công ty sẽ không thay đổi.

Sai. Khi công ty A phát hành cổ phiếu. Những người mua cổ phiếu sẽ giữ 1 phần cổ phần của công ty. Và vốn chủ sở hữu của công ty sẽ tăng.

18. Biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách hữu hiệu nhất là phát hành tiền.

Sai. Phát hành tiền nhiều sẽ tăng lạm phát. Do đó đây không phải biện pháp hữ hiệu nhất.

19. Huy động vốn bằng việc sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại không phát huy được sự chủ động của doanh nghiệp vì còn phải phụ thuộc vào các cổ đông.

Sai. Khi huy động vốn bằng việc sự dụng nguồn lợi nhuận giữ lại giúp doanh nghiệp phát huy được sự chủ đông, nguồn lực của chính mình, ít phụ thuộc vào bên ngoài. Nhưng để có thế sử dụng được nguồn vốn này doanh nghiệp phải đẩm bảo cho các cổ đông có quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng tên của công ty

20. Lạm phát luôn có nguyên nhân sâu xa là do lượng tiền cung ứng.

sai

21. Lạm phát kéo dài luôn có nguồn gốc từ lượng tiền cung ứng

22. Thay đổi không dự tính trong mức giá dẫn tới sự tái phân phối lại thu nhập thực tế

23. Hoạt động tài chính trực tiếp và gián tiếp là giống nhau vì cùng liên quan tới chu chuyển vốn trong nền kinh tế

Sai. Hoạt động tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp có điểm giống nhau là cùng lien quan dến chu  chuyển vốn trong nền kinh tế nhưng. Tài chính trực tiếp là người vay vốn vay trực tiếp từ người có vốn bằng cách mua bán chứng khoán. Tài chính gián tiếp là phải đi qua 1 người thứ 3 đó chính là trung gian tài chính.

24.  Công cụ quan trọng nhất trên TTTT là chứng chỉ tiền gửi

Sai. Trên thị trường tiện tệ có tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, hối phiếu được ngân hàng chứng nhân. Các công cụ đều quan trọng góp phần vào luân chuyền vốn trong nền kinh tế.

25. Các món vay từ NHTM là nguồn vốn quan trọng nhất của Cty TC

Sai. Các công ty tài chính được hiểu là các tổ chức kinh doanh tiền tệ. Họ vay những món tiền lớn, trung. dài hạn nhưng cho vay nhỏ lẻ. Thu hút vốn bằng cách phát hành trái phiếu, cổ phiếu không nhận tiền gửi của dân chúng và các tổ chức kinh tế- xã hội.

26. Tín phiếu kho bạc là công cụ quan trọng nhất trên TTTT

Sai. Tín phiếu kho bạc là công cụ lỏng nhất , được mua bán nhiều nhất và an toàn nhất trên thị trường tiền tệ,. Mỗi công cụ trên thị trường tài chính đều có những ưu và nhược điểm riêng phù hợp vs điều kiện của từng doanh nghiêp.

27. Thuế ko phải là nguồn thu quan trọng nhất của NSNN do nguồn thu thuế cũng phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế

Sai. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mang tính bắt buộc. Tùy thuộc vào tình trạng của nền kinh tế chính phủ se điều chỉnh thuế phù hợp đảm bảo ổn định kinh tế, đời sống kinh tế xã hội.

28. NHTW cũng kiểm soát chặt chẽ các tổ  chức tài chính phi NH giống như các NHTM

Sai. Các tổ chức phi ngân hàng như công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty chứng khoán. Không huy động vốn qua vay ngân hàng trung ương mà trực tiếp huy động vốn từ trong dân cư và doanh nghiệp…Nên ngân hàng trung ương không thể quy định lãi suất chiết khấu lên các tổ chức này.

29. TT cấp 2 rất quan trọng vì nó cung cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu vay vốn

Sai. Thị trường cấp 2 là nơi giao dịch các chứng khoán đã phát hành trên thị trường sơ cấp giữa các nhà đầu tư với nhau. Việc mua bán ở thị trường thứ cấp sẽ thông qua 1 công ty mô giới cho nên khpong phải là cung cấp vốn trực tiếp.

30. Tiền giấy ko phải là phương thức lưu giữ giá trị tốt nhất

Đúng. Vì tiền giấy sẽ bị mất giá theo lạm phát.

31. TTTC thực hiện chức năng tài chính gián tiếp trong nền kinh tế

Sai. Thị trường tài chính thực hiện chức năng tài chính gián tiếp và trực tiếp trong nền kinh tế.

32. Huy động vốn bằng việc sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại làm cho cổ đông bị thiệt do ko được nhận cổ tức

Sai. Huy động vốn bằng viecj sữ dụng lơi nhuạn giữ lại khiến cho các cổ đông không nhận được cổ tức nhưng bù lại các cổ đông sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của công ty.

33. Thâm hụt ngân sách làm giảm nguy cơ về LP

Sai. Thâm hụt ngân sách làm tăng lam phát.

34. TT cấp 2 là TT tài chính mua bán các chứng khoán đang phat hành hay CK mới

Sai. Tt cáp 1 ms là thị trường mua bán các chứng khoán đang phát hành hay chứng khoán ms

35. Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt NSNN, việc vay dân cư bằng cách phát hành TP chính phủ sẽ làm tăng mức cung tiền tệ trên TT

Sai. Phát hành trái phiếu không ảnh hưởng đến mức tang cung tiền tệ trên thị trường. Đây chỉ là hình thức chính phủ vay tiền để bù đắp thâm hụt và sẽ trả cả lãi và vốn khi đáo hạn.

36. Điểm khác biệt giữa NHTM và các TCTCTG phi NH là khả năng cung ứng các DV thanh toán KDTM

Sai. Điểm khác nhau cơ bản của ngân hàng thương mại và tôt chức tài chính trung gian phi ngân hàng là ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của các hộ gia đình và doanh nghiệp rồi cho vay để hưởng lơi nhuận. Còn các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng không nhân tiền gửi từ các hộ gia đình và doanh nghiêp. Như công ty bảo hiểm thu hút vốn bằng cách bán bảo hiểm và lấy số tiền đó cho các doanh nghiêp vay…..

37. TP CP là công cụ TC luôn có thu nhập cố định

Sai. Trái phiếu chính phủ có tiền lãi cố định. Nhưng thu nhập là tiền lãi cộng với chênh lệch do bán( nếu có). Nên không thể khẳng định thu nhập là luôn cố định.

38. Cơ sở quyết định lãi suất của món vay chỉ là thời hạn của món vay

Sai. Lãi suất của món vay có thể phụ thuộc vào lãi suất của thị trường quóc tế

39. Chỉ những công ty lớn mới có thể tiếp cận và huy động vốn trên TTTC

Sai. Những công ty nhỏ, hộ gia đình cũng có thể tiếp cận và huy động vốn trên thị trường tài chính bằng cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

40. Khi một DN Cổ phần phát hành TP sẽ ko ảnh hưởng gì đến vốn chủ sở hữu của DN

Đúng. Khi một doanh nghiệp cổ phần phát hành trái phiếu sẽ làm tăng nợ của công tuy và không ảnh hưởng gì dến vốn chủ sở hữu.

41. Thời hạn của món vay ko tác động gì đến LS của món vay

Sai. Thời hạn món vay có tác động đến lãi suất món vay. Ví dụ như lãi suất vay dài hạn thường lớn hơn lãi suất vay ngắn hạn,.

43. Phát hành TP sẽ làm tăng/giảm vốn chủ sở hữu của DN cổ phần

Sai. Phát hành trái phiếu không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu

43. Vay nợ nước ngoài là biện pháp tốt nhất đễwr lý vấn đề bội chi của NSNN

Sai. Có nhiều biện pháp khắc phục vấn đề bộ chị ngân sách như : tăng thu giảm chi, đi vay( vay nước ngoài hoặc trong nước), phát hành tiền giấy và sử dụng dự trữ ngoại tệ, thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Các biện pháp đều có những ưu và nhược nhất định. Càn phải xem xét  sử dụng biện pháp phù hợp vs điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế xã hội.

44. Phát hành tiền là biện pháp tốt nhất / duy nhất để xử lý vấn đề bội chi NSNN

Sau.

45. Trong chế độ bản vị vàng, ko có tiền giấy lưu hành

Sai.Chế độ bản vị vàng là chế đọ đồng tiền của một nước được đảm bảo bằng một trọng lượng vàng nhất định theo pháp luật. Tiền giấy được xác định được một trọng lượng vàng nhất định và được chuyển đổi ra vàng.

46. Rủi ro đạo đức xảy ra sau khi giao dịch được thực hiện

Đúng. Rủi ro đạo đức là rủi ro trong đó người đi vay không trẩ lại tiền cho người cho vay.

47. LS thực là LS tiền gửi của NHTM sau khi đã loại bỏ yếu tố lạm phát

Đúng.

48. Vốn chủ sở hữu của DN cổ phần sẽ ko đổi/tăng/giảm khi DN phát hành cổ phiếu trên TTTC

tăng

49. TP có mức độ an toàn cao hơn so với CP

Đúng. Người mua trái phiếu luôn nhận được vốn và lãi kể cả trong trường hợp làm ăn thua lỗ hoặc giải thể thì người có trái phiếu sẽ được thanh toán trước người sở hữu cố  phiếu

50. Sự khác biệt giữa TTTT và TT vốnlà các loại tiền tệ được giao dịch trên TT

Sai. Loai công cụ tào chính sự dụng là ngắn hay dài hạn.

51. Công cụ quan trọng nhất trên TTTT là chứng chỉ tiền gửi

Sai. Mỗi công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Ý kiến