0Bình luận

17 tuổi đi nghĩa vụ quân sự được không?

Theo quy định của pháp luật, khi thuộc độ tuổi quy định, sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn cũng như nghề nghiệp, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Công dân sẽ được gọi nhập ngũ nếu đáp ứng điều kiện về độ tuổi sau đây:

– Độ tuổi thông thường công dân được bắt đầu gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết 25 tuổi.

– Độ tuổi gọi nhập ngũ với công dân có trình độ đào tạo là cao đẳng, đại học là từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Trong trường hợp này, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nên độ tuổi sẽ kéo dài thêm 02 năm so với các trường hợp thông thường.

Như vậy: Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi – hết 25 tuổi (trường hợp thông thường) hoặc từ đủ 18 tuổi – hết 27 tuổi (bị tạm hoãn gọi nhập ngũ khi được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học).

Tuy nhiên, cần lưu ý, độ tuổi chỉ là một trong các tiêu chuẩn để công dân được gọi nhập ngũ. Bên cạnh tuổi thì công dân còn phải đáp ứng các điều kiện khác nêu tại khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự gồm:

– Lý lịch rõ ràng.

– Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ.

– Trình độ văn hóa phù hợp…

Đồng nghĩa, công dân 17 tuổi không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đủ 18 tuổi trở lên đến 27 tuổi theo quy định trên thì mới được thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự cụ thể theo quy định.

Ý kiến