0Bình luận

Bán đất có cần hai vợ chồng ký không?

Theo quy định của pháp luật thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể có nhà đất là tài sản chung hoặc tài sản riêng.

Vậy khi chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp nào thì phải cần có chữ ký của cả hai vợ chồng? Trường hợp nào thì chỉ cần chữ ký của vợ, hoặc chỉ cần chữ ký của chồng?

Trường hợp bán nhà đất là tài sản chung của vợ chồng

Theo khoản 2 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản chung của vợ, chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ, chồng.

Do đó, nếu vợ, chồng bán nhà, đất mà Sổ đỏ đứng tên cả hai vợ, chồng thì khi thực hiện thủ tục phải có sự đồng ý của cả hai người. Đồng nghĩa, khi ký vào hợp đồng mua bán phải có đầy đủ chữ ký của cả vợ hoặc chồng trừ trường hợp hai vợ chồng có ủy quyền.

Đặc biệt, nếu Sổ đỏ chỉ đứng tên một người do có thỏa thuận nhưng vẫn là tài sản chung của hai vợ, chồng thì khi bán vẫn cần có sự đồng ý và chữ ký của cả hai người. Nếu một trong hai bên không ký bán được thì cũng phải ủy quyền theo quy định.

Trường hợp bán nhà đất là tài sản riêng của vợ chồng

Nếu nhà, đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, Sổ đỏ đứng tên một trong hai người thì khi bán chỉ cần người đó ký mà không cần chữ ký của người còn lại.

Ý kiến