Lĩnh vực khácTư vấn pháp luật

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình nghĩa là gì?

1. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

– Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.

2. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

* Bình đẳng giữa vợ và chồng:

– Trong quan hệ nhân thân:

+ Giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

+ Tôn trọng và giữ gìn danh dự nhân phẩm, uy tín của nhau.

+ Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau…

– Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung, quyền thừa kế, sử dụng, định đoạt…

* Bình đẳng giữa cha mẹ và con:

– Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con.

– Cha mẹ không phân biệt đối xử, ngược đãi các con.

– Cha mẹ không phân biệt đối xử, ngược đãi các con.

– Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.

– Không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật.

– Yêu quý, kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ.

– Yêu quý, kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ.

– Không được có hành vi xúc phạm ngược đãi cha mẹ.

* Bình đẳng giữa ông bà và cháu:

– Ông bà: Có quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục con cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.

– Cháu: phải kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà (nội, ngoại).

* Bình đẳng giữa anh chị em:

– Anh chị em có bổn phận thương yêu chăm sóc, đùm bọc giúp đỡ nhau.

3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

– Một là Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình.

– Hai là, Nhà nước xử lí kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, với các hình thức và mức độ khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *