0Bình luận

Blockchain có an toàn không?

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được chia sẻ giữa các nút của mạng máy tính. Là một cơ sở dữ liệu, một chuỗi khối lưu trữ thông tin điện tử ở định dạng kỹ thuật số. Blockchain được biết đến nhiều nhất với vai trò quan trọng của chúng trong các hệ thống tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin , để duy trì hồ sơ giao dịch an toàn và phi tập trung. Sự đổi mới với blockchain là nó đảm bảo tính trung thực và bảo mật của bản ghi dữ liệu và tạo ra sự tin cậy mà không cần đến bên thứ ba đáng tin cậy.

Công nghệ chuỗi khối đạt được sự tin cậy và bảo mật phi tập trung theo một số cách. Để bắt đầu, các khối mới luôn được lưu trữ tuyến tính và theo thứ tự thời gian. Nghĩa là, chúng luôn được thêm vào “phần cuối” của chuỗi khối. Sau khi một khối đã được thêm vào phần cuối của chuỗi khối, việc quay lại và thay đổi nội dung của khối là vô cùng khó khăn trừ khi phần lớn mạng lưới đã đạt được sự đồng thuận để làm như vậy. Đó là bởi vì mỗi khối chứa hàm băm riêng của nó , cùng với hàm băm của khối trước nó, cũng như dấu thời gian đã đề cập trước đó. Mã băm được tạo ra bởi một hàm toán học biến thông tin kỹ thuật số thành một chuỗi số và chữ cái. Nếu thông tin đó được chỉnh sửa theo bất kỳ cách nào, thì mã băm cũng thay đổi theo.

Giả sử rằng một hacker, người cũng điều hành một nút trên mạng blockchain, muốn thay đổi một chuỗi khối và đánh cắp tiền điện tử từ những người khác. Nếu họ thay đổi bản sao duy nhất của mình, bản sao đó sẽ không còn phù hợp với bản sao của người khác. Khi mọi người khác tham chiếu chéo các bản sao của họ với nhau, họ sẽ thấy bản sao này nổi bật và phiên bản chuỗi của hacker đó sẽ bị loại bỏ là bất hợp pháp.

Thành công với một vụ hack như vậy sẽ yêu cầu hacker đồng thời kiểm soát và thay đổi 51% hoặc nhiều hơn các bản sao của chuỗi khối để bản sao mới của chúng trở thành bản sao chính và do đó, chuỗi đã thỏa thuận. Một cuộc tấn công như vậy cũng sẽ yêu cầu một lượng lớn tiền và tài nguyên, vì chúng sẽ cần phải thực hiện lại tất cả các khối vì giờ chúng sẽ có các dấu thời gian và mã băm khác nhau.

Do quy mô của nhiều mạng lưới tiền điện tử và tốc độ phát triển của chúng, chi phí để đạt được một kỳ tích như vậy có lẽ sẽ không thể vượt qua. Điều này sẽ không chỉ cực kỳ tốn kém mà còn có thể không có kết quả. Làm một điều như vậy sẽ không được chú ý, vì các thành viên mạng sẽ thấy những thay đổi mạnh mẽ như vậy đối với blockchain. Các thành viên mạng sau đó sẽ chuyển sang một phiên bản mới của chuỗi mà không bị ảnh hưởng. Điều này sẽ khiến phiên bản bị tấn công của mã thông báo giảm mạnh về giá trị, khiến cuộc tấn công cuối cùng trở nên vô nghĩa, vì kẻ xấu có quyền kiểm soát một tài sản vô giá trị. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu kẻ xấu tấn công fork mới của Bitcoin. Nó được xây dựng theo cách này để việc tham gia vào mạng được khuyến khích nhiều hơn về mặt kinh tế hơn là tấn công nó.

Ý kiến