0Bình luận

Các điểm mới của Incoterms 2020 so với Incoterms 2010

Incoterms 2020 đã có nhiều điểm thay đổi so với Incoterms 2010 để đảm bảo được quyền lợi của bên bán và bên mua trong hợp đồng thương mại quốc tế.

Dưới đây là những thay đổi nổi bật của Incoterms 2020 so với Incoterms 2010:

Mở rộng điều kiện FCA

– FCA hiện đang là điều kiện được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch thương mại quốc tế. Với nơi giao hàng linh hoạt và hầu như sử dụng được cho tất cả các hình thức vận tải nên hơn 40% giao dịch thương mại quốc tế áp dụng điều kiện FCA. Vì vậy nên trong Incoterms 2020, ICC dự định sẽ mở rộng điều kiện FCA thành 2 điều kiện nhỏ bao gồm FCA dành cho vận tải đường bộ và FCA dành cho vận tải đường biển. khóa học quản trị hành chính nhân sự

– Việc mở rộng FCA giúp nhà xuất khẩu kiểm soát và hiểu rõ các nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan xuất khẩu. Phân chia chuyển giao rủi ro cân bằng hơn giữa người bán và người mua.

Sửa đổi điều kiện FOB và CIF

– FOB (Free On Board – Giao lên tàu) và CIF (Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, Bảo hiểm và Cước) là hai điều kiện truyền thống được sử dụng trong thương mại quốc tế nhưng hầu hết những thay đổi trong các phiên bản Incoterms trước đây chưa được truyền tải đầy đủ đến người sử dụng. Đa số những người thực hành mua bán quốc tế vẫn cứ sử dụng FOB và CIF đối với hàng hóa được vận chuyển bằng container thay vì sử dụng hai điều kiện đối ứng là FCA và CIP.

– Hiện tại khoảng 80% hàng hóa được giao bằng container nên có khả năng Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định sửa đổi điều kiện FOB và CIF có thể sử dụng cho hàng container như Incoterms 2000 và các ấn bản trước đó.

Thay đổi trách nhiệm và nghĩa vụ trong điều kiện CIP/CIF

– Trong Incoterms 2010 thì người bán hàng hóa chỉ mua bảo hiểm với mức tối thiểu là ICC (C) và cho phép các bên bán và bên mua thỏa thuận  với nhau để có thể mua mức bảo hiểm cao hơn.

– Còn trong Incoterms phiên bản mới 2020, người bán hàng hóa sẽ được quy định chỉ được mua bảo hiểm với mức tối đa là ICC (A) và cho phép bên bán và bên mua bàn bạc, thống nhất việc mua bảo hiểm khác với mức thấp hơn.

Điều kiện DAT chuyển thành DPU

DAT là viết tắt của cụm từ Delivered-at-terminal. Trong Incoterms 2020, điều kiện DAT sẽ được thay thế bằng điều kiện DPU (Delivery-at-Place Unloaded). Điều này đồng nghĩa với việc người bán hàng hóa sẽ phải chịu trách nhiệm khi giao hàng đồng thời  sẽ chuyển giao rủi ro cho người mua hàng hóa sau khi hàng hóa đã được mang xuống phương tiện vận tải tại nơi giao hàng được chỉ định.

Một số thay đổi khác:

–  Như đã có đề cập ở phần tiêu đề Incoterms 2020 có nhiều thay đổi khác ngoài điều chỉnh các điều kiện Incoterms hiện có, loại bỏ các điều kiện không còn phù hợp và bổ sung các điều kiện Incoterms mới. Uỷ ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định đưa vào 1 vài thay đổi có liên quan đến:

+ An ninh giao thông khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

+ Các quy định về bảo hiểm vận tải

+ Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế

Incoterms 2020 là bản điều chỉnh phù hợp và đơn giản hóa các vấn đề còn tồn đọng của Incoterms 2010.

Ý kiến