Kiến thức chung

Các loại tiền điện tử ở Việt Nam (cập nhật 2023)

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, tiền mã hóa (Bitcoin và các loại khác) sẽ không được coi là phương tiện thanh toán, việc cung ứng, phát hành và sử dụng các đồng tiền mã hóa là không hợp pháp tại Việt Nam.

NHNN Việt Nam đã có Văn bản số 5747/NHNN-PC ngày 21/7/2017 gửi Văn phòng Chính phủ trả lời về vấn đề tiền ảo (tiền mã hóa) như sau: “tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng (phương tiện thanh toán không hợp pháp) làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm”.

Hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Như vậy, tại Việt Nam hiện nay, không công nhận tiền mã hóa như Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác là một phương tiện thanh toán.

Nếu phát hành, tàng trữ, cung ứng, sử dụng chúng như một phương tiện thanh toán thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định nào điều chỉnh về vấn đề coi tiền mã hóa như là một loại hàng hóa, một đối tượng để trao đổi mua bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *