Đất đai - Nhà ởTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Các trường hợp đăng ký đất đai lần đầu năm 2023

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

– Trường hợp 2: Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

– Trường hợp 3: Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

– Trường hợp 4: Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *