Đất đai - Nhà ởTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Cách kiểm tra sổ đỏ trước khi ký hợp đồng mua nhà, đất

Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua đất), quý khách thường được hướng dẫn phải kiểm tra sổ đỏ trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Tuy nhiên, quý khách có biết được kiểm tra sổ đỏ là kiểm tra cái gì, cần kiểm tra những nội dung gì hay không?

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý kiểm tra cho quý khách, nhằm giúp quý khách có thể tránh được những rủi ro trong quá trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ nhất, kiểm tra tính hợp pháp của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) – hay trên thực tế thường gọi là kiểm tra tính thật, giả của sổ đỏ.

Thứ hai, kiểm tra loại đất, mục đích sử dụng đất được ghi nhận trên sổ đỏ vì giá trị của mỗi loại đất là khác nhau. Ví dụ loại đất được ghi nhận trên sổ đỏ là đất trồng cây lâu năm nhưng lại giao dịch theo giá đất ở dẫn đến giá chuyển nhượng chênh lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bên mua.

Thứ ba, kiểm tra thời hạn sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ. Ví dụ:

– Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

– Thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”…

Thứ tư, kiểm tra thông tin về diện tích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận có phù hợp với diện tích thực tế của thửa đất hay không (có thể nhờ địa chính đo đạc để có thông tin về diện tích thực tế).

Thứ năm, kiểm tra thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận, để xem bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hay không.

Thứ sáu, kiểm tra thông tin về nhà ở trên giấy chứng nhận và so sánh với thực tế thửa đất.

Thứ bảy, kiểm tra lịch sử của giấy chứng nhận và thửa đất. Cụ thể là về các thông tin liên quan đến việc giấy chứng nhận đã từng được sang tên, thế chấp hay chưa, nếu có thì bao nhiêu lần,…

Trên đây là một số gợi ý của chúng tôi về việc kiểm tra thông tin sổ đỏ trước khi ký kết hợp động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quý khách có thể tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *