Chính sách mớiLao động - Tiền lươngTin tức pháp luật nổi bật

Cách tính lương hưu công an, quân đội năm 2023

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng và cách tính lương hưu quân đội từ năm 2022

Lương hưu hằng tháng  =  Mức lương bình quân  x  Tỷ lệ %

Trong đó, tỷ lệ % hưởng lương hưu được xác định như sau:

(i) Đối với nam:

Nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi: phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

(ii) Đối với nữ:

Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%;

Lưu ý:

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%;

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì sẽ giảm 2%.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa 75% từ năm 2020

Từ ngày 01/01/2022, để đạt mức tối đa 75% lương hưu, Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân phải:

– Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 phải đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm.

– Đối với lao động nữ là 30 năm.

– Người lao động (nam và nữ) đủ điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2% lương hưu. Đối với trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm 1%, từ trên 6 tháng thì không phải giảm trừ.

– Cách tính tháng lẻ: Dưới 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *