Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Cách tính lương ngày lễ mới nhất năm 2023

Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Như vậy, vào những ngày lễ, tết nêu trên, người lao động sẽ không phải đi làm mà vẫn được hưởng nguyên 100% lương của ca thực hiện công việc thông thường.

Trường hợp người lao động vẫn đi làm vào những ngày lễ Tết nêu trên thì được chi trả lương ít nhất bằng 300% mức lương nhận được, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, khi thực hiện công việc vào ngày nghỉ lễ được pháp luật quy định thì ngoài việc được hưởng 100% tiền lương cho ngày làm việc đó, người lao động còn được hưởng thêm 300% mức lương – tức là, tổng số tiền lương người lao động nhận được nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ, tết sẽ là 400% mức lương của ngày làm việc thông thường.

Ngoài ra, tùy theo hợp đồng lao động và quy định của từng doanh nghiệp sẽ áp dụng cách tính lương, chế độ ngày nghỉ lễ, nghỉ bù tương ứng miễn vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Một số đơn vị còn áp dụng thưởng lễ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Cách xác định tiền lương làm căn cứ để tính tiền lương

Theo khoản 2 Điều 67 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có lương.

Vấn đề cần quan tâm đó là phải xác định tiền lương theo hợp đồng lao động bao gồm những khoản gì có bao gồm các khoản phụ cấp hay không?

Theo khoản 1 Điều 90 của Bộ luật lao động 2019 tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Như vậy, tiền lương theo hợp đồng lao động để tính lương ngày nghỉ lễ tết bao gồm có mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Và theo khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT – BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật lao động 2019 thì mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi: Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh cho tăng lương, bảng lương cho người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại điều 93 của bộ luật lao động, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán

Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp vô tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mất lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến Pháp chưa tính đầy đủ

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trà thường xuyên học hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như thường theo quy định tại Điều 104 của bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, chợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *