0Bình luận

Cách tính lương tăng ca ngày lễ theo luật mới 2023

Theo Bộ luật Lao động 2019, ngày lễ Quốc khánh là dịp lễ mà NLĐ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ, người lao động sẽ được nghỉ bù tương ứng với số ngày bị trùng của dịp nghỉ lễ.

Trường hợp đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

CÁCH TÍNH LƯƠNG NGÀY LỄ THEO LUẬT MỚI

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ luật Lao động như sau:

– Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

– Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30/4 và 01/5 được trả lương như sau:

– Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.

– Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.

CÁCH TÍNH LƯƠNG NGÀY NGHỈ BÙ THEO LUẬT MỚI

Khoản 3, Điều 55, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về tiền lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù như sau.

Cụ thể, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, trường hợp đi làm vào ngày nghỉ bù, người lao động sẽ được trả tính lương như khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

Căn cứ Điều 98, Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần của người lao động được xác định như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết”.

Theo quy định này, tiền lương đi làm ngày nghỉ bù trả cho người lao động được tính như sau:

– Làm việc vào ban ngày: Được trả ít nhất 200% lương của ngày làm việc bình thường.

– Làm việc vào ban đêm: Được trả ít nhất 270% lương của ngày làm việc bình thường.

Ý kiến