0Bình luận

Cách tính thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác định như sau:

– Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và:

+ Tháng đó có đóng BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Tháng đó không BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ:

– Tháng 1/2017, chị A chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 3/1/2021, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính là từ tháng 1/2020 đến 12/2020.

– Chị B sinh con ngày 17/3/2021 và tháng 3/2021 có đóng BHXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính là tháng 4/2020 đến tháng 3/2021.

Ý kiến