Lao động - Tiền lươngTin pháp luật

Cách tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 của nam và nữ

Tuổi nghỉ hưu là một trong những vấn đề quan trọng được người lao động và xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023 là bao nhiêu?

Về vấn đề này, CỐ VẤN PHÁP LÝ giải đáp như sau:

Tuổi nghỉ hưu năm 2023

Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định:

“Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2023 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 56 tuổi tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam.

So với tuổi nghỉ hưu năm 2022 thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp theo luật định, người lao động có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định, cụ thể như sau:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *