0Bình luận

Cận 1,5 diop là mấy độ?

Diop là đơn vị đo độ cong của thấu kính sử dụng giúp mắt có thể nhìn thấy mọi vật một cách bình thường. Đơn vị Diop càng lớn biểu hiện tình trạng bệnh cận thị càng nặng và độ dày của thấu kính càng tăng. Độ cận thị kí hiệu là D, đọc là đi – ốp.

Kí hiệu ghi trên bề mặt thấu kính là –D có nghĩa là tật cận thị (nếu kí hiệu là dấu “+“ là chỉ tật viễn thị). Ví dụ -1D, -2D, -3D tương đương cận thị 1 độ, 2 độ và cận thị 3 độ. Vậy cận 1.5 diop là bao nhiêu độ? Cận 1.5 diop được hiểu là cận 1.5 độ.

Cận thị từ 0.00 đến 3.00 diop là cận nhẹ; Cận thị từ 3.00 đến 6.00 diop là cận trung bình; Cận thị từ 6.00 diop trở lên là cận cao.

Cận 1,5 diop có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về việc phân loại sức khỏe như sau thì công dân bị cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D có sức khỏe loại 3.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Do đó, trong trường hợp công dân cận thị từ 1,5 đi-op trở lên thìthuộc diện không gọi nhập ngũ. Nhưng việc khám sức khỏe nghĩa vụ thì công dân phải tuân theo quy trình và kết quả của Hội đồng sức khỏe.

Ý kiến