0Bình luận

Cận 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự 2023?

Điểm a, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ trong trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016 (hiện được chia thành 6 loại: loại 1 là tốt nhất, loại 6 là kém nhất).

Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt tại điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 quy định riêng trường hợp công dân có tật khúc xạ về mắt thuộc loại 3 (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) cũng không được tuyển gọi.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy nếu công dân bị các bệnh về mắt được phân loại sức khoẻ từ loại 4 trở lên (trừ có tật khúc xạ thuộc loại 3) thì không đủ điều kiện về sức khoẻ và sẽ được tạm hoãn NVQS.

Danh mục các bệnh về mắt được xác định thuộc loại 3 trở lên được quy định tại tiểu mục 1, Mục II, Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 16/2016. Một số trường hợp có thể kể đến như: Cận thị 1,5 Diop trở lên; viễn thị các mức độ; các loại loạn thị; thị lực mắt phải là 8/10 và tổng thị lực hai mắt là 16/10…

Như vậy: Trường hợp công dân cận thị 3 độ thì sẽ không được tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu công dân tự nguyện nhập ngũ thì có thể làm đơn tự nguyện gửi Ban chỉ huy quân sự xem xét gọi nhập ngũ.

Ý kiến