Cận bao nhiêu độ không phải đi nghĩa vụ quân sự 2023?

Sức khỏe là một trong những tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng trong tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để biết công dân có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ hay không, hàng năm Ban chỉ huy quân sự các địa phương sẽ lập Hội đồng khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe cho công dân cư trú trên địa bàn.

Theo đó, công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe sẽ có thể được gọi nhập ngũ.

Số lượng công dân nhập ngũ sẽ được lấy công dân có sức khỏe loại 1 đến sức khỏe loại 3 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển quân thì sẽ dừng (cụ thể sẽ tuyển hết công dân có sức khỏe loại 1, sau đó đến sức khỏe loại 2, nếu vẫn còn thiếu thì tuyển tiếp công dân có sức khỏe loại 3 cho đủ chỉ tiêu).

Tuy nhiên công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt sau đây sẽ không được gọi nhập ngũ:

– Cận thị 1,5 diop trở lên;

– Viễn thị các mức độ.

Như vậy: Công dân cận thị 1,5 diop trở lên sẽ không được tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu công dân tự nguyện nhập ngũ thì có thể làm đơn tự nguyện gửi Ban chỉ huy quân sự xem xét gọi nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock