Đất đai - Nhà ởTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

Theo luật đất đai 2013, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có các đặc điểm sau:

– Là những mâu thuẫn, xung đột về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quá trình sử dụng đất.

– Những tranh chấp đó có thể là quyền sử dụng đất, ranh giới đất, mốc giới thửa đất, tranh chấp về kế thừa và chia gia sản chung,… Ngoài ra còn tranh chấp về hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như đặt cọc, chuyển nhượng, tặng, thế chấp, góp vốn sử dụng đất,…

– Đối tượng tranh chấp là những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình với nhau về đất tranh chấp. Nó không bao gồm các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước. Nếu có sự xâm phạm đến quyền sử dụng đất từ quyết định, hành vi hành chính thì chủ thể cần yêu cầu khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ là sổ đỏ

Nếu gặp phải trường hợp tranh chấp nhưng một trong hai bên không có sổ đỏ thì chúng ta có thể sử dụng các giấy tờ liên quan để chứng minh việc sử dụng đất. Cụ thể theo điều 100 Luật Đất đai 2013:

– Là những giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp được cấp trước ngày 15/10/1993.

– Giấy chứng nhận hợp pháp về quyền sử dụng đất tạm thời hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/2013.

– Giấy tờ chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền về thừa kế, tặng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Giấy tờ giao nhà tình thương, tình nghĩa gắn liền với đất.

– Giấy tờ chuyển nhượng mua bán nhà, quyền sử dụng đất được cơ quan thẩm quyền xác nhận trước 15/10/1993.

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không nằm trong sổ đỏ

Ngoài ra có thể giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ (không có sổ đỏ và không có các giấy tờ khác theo Điều 100 Luật Đất đai 2013) theo Khoản 1 Điều 91 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Chứng cứ về quá trình sử dụng và nguồn gốc đất do bên tranh chấp đưa ra.

– Thực tế về diện tích đất đang sử dụng (ngoài diện tích đất tranh chấp và diện tích đất bình quân nhân khẩu ở địa phương)

– Tính hợp lý của hiện trạng sử dụng đất đang tranh chấp với sự quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước phê duyệt.

– Chính sách ưu đãi người có công của nhà nước

– Quy định về giao đất, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

Theo quy định pháp luật về Luật Đất đai 2013 tại điều 202 và 203 gồm hai trình tự chính như sau:

(i) Hoà giải tranh chấp đất đai

– Khuyến khích các bên tham gia tranh chấp tự hoà giải hoặc giải quyết thông qua cơ sở hoà giải.

– Nếu các bên tranh chấp không tự hoà giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân nơi có đất tranh chấp để giải quyết.

Chủ tịch Uỷ ban cấp xã tại địa phương có trách nhiệm tổ chức hòa giải. Trong quá trình giải quyết có sự hỗ trợ của các bên liên quan như tổ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thời hạn thực hiện thủ tục hòa giải không quá 45 ngày, kể từ ngày yêu cầu giải quyết. Hoà giải cần thành lập biên bản và có chữ ký của các bên và xác nhận của cơ quan chính quyền có liên quan.

(ii) Giải quyết tranh chấp đất đai

Nếu trường hợp giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà giải không thành thì:

– Tranh chấp có giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật Đất đai 2013 sẽ do cơ quan Toà án nhân dân giải quyết.

– Tranh chấp mà đương sự không có giấy tờ thì lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết dưới đây:

+ Nếu đối tượng tranh chấp là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thì giải quyết tại Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Nếu không thành có thể nộp lên Chủ tịch Uỷ ban dân dân cấp tỉnh để giải quyết hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

+ Nếu đối tượng tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Sẽ do Chủ tịch Uỷ ban dân dân cấp tỉnh để giải quyết. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì khiếu nại đến  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *