Chế độ chính sách đối với đảng viên 30, 40, 50 năm tuổi đảng

Căn cứ theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2022 cụ thể như sau:

– Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Như vậy, chế độ chính sách đối với đảng viên 30, 40, 50 năm tuổi đảng cụ thể như sau:

(i) Chế độ chính sách đối với đảng viên 30 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

(ii) Chế độ chính sách đối với đảng viên 40 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

(iii) Chế độ chính sách đối với đảng viên 50 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock