1Bình luận

Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp công an năm 2022

Hiện nay, vẫn chưa có thông tin về danh sách số lượng tuyển sinh các trường Trung Cấp công an và chỉ tiêu nữ công an. Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhập ngay.

Năm 2021 có 4 trường CAND tuyển sinh trung cấp với tổng cộng 300 chỉ tiêu, trong đó có 286 chỉ tiêu nam và 14 chỉ tiêu cho nữ.

>> Xem thêm:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường CAND năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân: Tổng 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm nghiệp vụ An ninh 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân: Tổng 500 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Trong đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa bàn 3 (140) chỉ tiêu và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính trị Công an nhân dân: Tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học An ninh nhân dân: Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cảnh sát nhân dân: Tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu)

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy: Tổng 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó 25 chỉ tiêu phía Bắc và 25 chỉ tiêu phía Nam.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân: Tổng 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật – hậu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện quốc tế: Tổng 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc

Lưu ý, đối với Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, Học viện Quốc tế; ngành An toàn thông tin của Học viện ANND; gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y tuyển sinh toàn quốc. Học viện CSND, các ngành còn lại của Học viện ANND tuyển sinh phía Bắc; Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND tuyển sinh phía Nam.

One Response

  1. Nguyễn Thị Diệu My

Ý kiến