Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thành lập như thế nào?

Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thành lập như thế nào? Hoạt động và ý nghĩa của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh?

1. Sự thành lập:

– Từ tháng 9/1930 phong trào cách mạng ở Nghệ An – Hà Tĩnh phát triển đến đỉnh cao -> chính quyền địch bị tê liệt tan rã.

– Trước tình hình đó Đảng lãnh đạo quần chúng thành lập các Xô Viết Nghệ An – 9/1931, Hà Tĩnh – cuối năm 1930).

2. Hoạt động của chính quyền Xô viết:

– Chính trị: Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập đội tự vệ mà nòng cốt là tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân.

– Kinh tế: Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế.

– Văn hóa – xã hội: Xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng đời sống mới .

-» Chính quyền Xô Viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ tính ưu việt của một chính quyền mới: chính quyền của dân, do dân và vì dân » Xô Viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock