Doanh nghiệp - Đầu tưTin pháp luật

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn tận dụng để “giảm gánh nặng” về thuế. Nắm chắc các quy định về loại thuế này sẽ giúp doanh nghiệp bạn được hưởng tối đa quyền lợi và càng khẳng định được giá trị của người làm thuế trong công ty.

I. Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN

1. Điều kiện chung

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN được quy định trong văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hướng dẫn thuế TNDN và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư, cụ thể như sau:

– Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN theo kê khai.

– Ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện kèm theo

Ưu đãi thuế TNDN đối với một số ngành nghề được ưu tiên đầu tư, khuyến khích phát triển như Doanh nghiệp Công nghệ cao, Dự án ứng dụng Công nghệ cao, Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ cần phải có những điều kiện đi kèm dưới đây:

– Với Doanh nghiệp công nghệ cao (Quyết định 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 và Quyết định 38/2020-TTg ngày 20/12/2020):

+ Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao >= 70% tổng doanh thu thuần hàng năm

+ Tổng chi phí R&D / (doanh thu thuần –  giá trị nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) >= 0,5% đến 2% tùy quy mô vốn và tổng số lao động.

+ Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện R&D (từ cao đẳng trở lên, ký HĐLĐ từ 1 năm trở lên) / Tổng lao động >= 1% đến 5% tùy quy mô vốn và tổng số lao động.

+ Chỉ được áp dụng ưu đãi sau khi được cấp Giấy chứng nhận CNC

– Với Dự án ứng dụng Công nghệ cao (Thông tư 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/09/2020 và Quyết định 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020)

+ Tổng chi cho R&D và ứng dụng công nghệ / Giá trị gia tăng tạo ra của dự án >= 0,5% đến 2% tùy quy mô vốn và số lao động

+ Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện R&D và ứng dụng công nghệ (từ cao đẳng trở lên) / Tổng lao động >= 1% đến 5% tùy quy mô vốn và tổng số lao động.

+ Chỉ được áp dụng ưu đãi sau khi được cấp Giấy chứng nhận Dự án ứng dụng công nghệ cao

– Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ (Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021)

+ Doanh thu hàng năm từ sản phẩm KH&CN tối thiểu 30% trên tổng doanh thu

+ Doanh thu từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, chưa có trên thị trường.

+ Hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động SXKD các sản phẩm KH&CN hoặc phân bổ thu nhập được ưu đãi

II. Các hình thức ưu đãi thuế TNDN

Hiện nay, có 2 hình thức ưu đãi thuế TNDN: Ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế. Cụ thể như sau:

1. Ưu đãi về thuế suất thuế TNDN

Theo quy định, chế độ ưu đãi thuế suất bao gồm 2 mức chủ yếu: Ưu đãi thuế suất 10% và ưu đãi thuế suất 17%. Mức ưu đãi này được áp dụng với các nhóm đối tượng như sau:

(i) Ưu đãi thuế suất 10%

– Trong thời hạn 15 năm:

Được áp dụng với doanh nghiệp đầu tư dự án mới bao gồm: các dự án tại địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực phát triển công nghệ cao, dự án cảng, sân bay, nhà ga và các công trình đặc biệt quan trọng khác theo quyết định của thủ tướng chính phủ.

– Kéo dài thời gian áp dụng nhưng không quá 15 năm:

Ưu đãi này được áp dụng với các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư công nghệ cao, các công trình đặc biệt quan trọng theo quyết định của Thủ tướng chính phủ; dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất, quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng cùng một số yêu cầu chặt chẽ khác.

– Trong suốt thời gian hoạt động:

Áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, giám định tư pháp, văn hóa, y tế, thể thao, môi trường; hoạt động của nhà xuất bản và các cơ quan báo chí; đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội; trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông – lâm – thủy hải sản ở các địa bàn kinh tế khó khăn; nông – lâm – ngư – diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn của hợp tác xã.

(ii) Ưu đãi thuế suất 17%

– Trong thời hạn 10 năm

Đối tượng được hưởng là các doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới tại các địa bàn có kinh tế khó khăn, hoặc dự án thuộc một trong những lĩnh vực: sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thép cao cấp, máy móc phục vụ cho nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, ngành nghề truyền thống…

– Trong suốt thời gian hoạt động

Áp dụng với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã hoặc các tổ chức tài chính vi mô.

2. Ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế

– Miễn 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo:

+ Áp dụng với doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới, có ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm.

+ Áp dụng với doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại các địa bàn có điều kiện kinh tế –  xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

– Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo: Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa

– Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải đóng trong 4 năm tiếp theo:

+ Ưu đãi cho doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc lĩnh vực có ưu đãi thuế suất 20% trong 10 năm.

+ Ưu đãi cho doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu công nghiệp

III. Thời điểm được áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Lưu ý với thời điểm bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

– Thuế suất ưu đãi được áp dụng từ thời điểm năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

– Thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp trong 3 năm đầu, doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

IV. Thủ tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Những doanh nghiệp được ưu đãi thuế TNDN sẽ không cần phải thực hiện nộp hồ sơ ban đầu xin xét miễn thuế, cuối năm doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, theo đó phải nộp kèm theo phụ lục hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *