0Bình luận

Cho mượn địa chỉ đăng ký kinh doanh có làm sao không?

Pháp luật quy định doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Pháp luật mới chỉ đặt ra chế tài xử phạt đối với chủ thể kinh doanh. Cụ thể, trong trường hợp công ty bị thua lỗ, nợ nần hoặc vi phạm pháp luật thì chủ sở hữu, giám đốc công ty, các thành viên… sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Do đó, việc cho mượn địa chỉ nhà để đăng ký văn phòng đại diện sẽ không gây ra hậu quả về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, người cho mượn nhà cũng có thể phải đối mặt với một số vấn đề phát sinh trong quá trình công ty hoạt động như: sẽ thường xuyên nhận được thư từ, tài liệu gửi tới; cơ quan quản lý (cục thuế, UBND…) đến kiểm tra tình trạng hoạt động, gây phiền hà. Khi công ty nợ xấu hoặc có vấn đề, địa chỉ trụ sở sẽ là nơi những chủ nợ nhắm tới và gây hại.

Về vấn đề thuế: hiện nay, pháp luật không quy định về khái niệm “thuế địa phương” hay “thuế trung ương”. Tuy nhiên một số doanh nghiệp muốn nhận được ưu đãi về thuế quan dựa trên chính sách miễn thuế khi thành lập doanh nghiệp tại những vùng khó khăn nhưng doanh nghiệp lại không sở hữu nhà ở địa phương đó nên buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía người bản địa để đặt trụ sở công ty.

Theo quy định tại Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo….

Như vậy, khi cho mượn nhà để đăng ký công ty, người cho mượn nhà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, người cho mượn nhà có thể sẽ phải chịu một số rắc rối, phiền nhiễu trong quá trình công ty kinh doanh, hoạt động.

Ý kiến