0Bình luận

Chồng mất con dâu có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng không?

Theo quy định Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản được chia thừa kế theo pháp luật theo hàng thừa kế.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 thì con dâu không được liệt kê trong các hàng thừa kế được hưởng thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:

– Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

– Hàng thừa kế thứ hai: ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông bà nội, ông bà ngoại

– Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy, theo quy định trên thì con dâu không được hưởng thừa kế di sản từ cha mẹ chồng khi chia thừa kế theo pháp luật.

Mặc dù không thuộc hàng thừa kế nào của cha mẹ chồng nhưng người con dâu vẫn được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp bố mẹ chồng chết có để lại di chúc cho con dâu

Nhiều gia đình, người con dâu có khi lại là người gần gũi, chăm sóc cha mẹ chồng nhiều hơn con đẻ. Bởi thế, khi cha mẹ chồng chết đi thường để lại di chúc phân chia tài sản của mình cho con dâu.

Bởi Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 bảo vệ quyền được chỉ định người thừa kế của người để lại di chúc. Do đó, người con dâu sẽ được hưởng phần di sản thừa kế từ cha mẹ chồng theo định đoạt trong di chúc.

Ý kiến