Pháp luật Dân sựTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Chồng mất vợ có toàn quyền chia tài sản không?

Hầu hết tài sản của gia đình là tài sản chung của vợ chồng. Vậy nếu chồng mất vợ có quyền chia tài sản này theo ý mình không?

Nếu người chồng mất đồng nghĩa với việc tình trạng hôn nhân chấm dứt (theo Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). Do đó, khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản (theo khoản 2 Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). Vì vậy, trường hợp người chồng mất không để lại di chúc thì di sản của người chồng là ½ tài sản chung.

Căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Theo quy định này, bố mẹ người chồng đã mất là người được hưởng di sản thừa kế.

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 660 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về phân chia di sản theo pháp luật như sau, những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Tuy nhiên, trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ và các con thì người vợ có quyền yêu cầu Toà án hạn chế phân chia di sản (khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).

Cụ thể, người vợ có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm (theo Điều 661 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *