1Bình luận

Chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Luật Dược năm 2016 thì các vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược gồm: (i) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược; (ii) Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; (iii) Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Luật Dược 2016 thì được cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược được hành nghề trong phạm vi chứng chỉ hành nghề được cấp.

>> Xem thêm:

Hiện hành, pháp luật không quy định thời hạn sử dụng đối với chứng chỉ hành nghề dược.

Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

– Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.

– Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của mình.

– Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

– Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

– Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

– Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược.

– Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một trong các Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Điều 13 hoặc Khoản 2 Điều 14 của Luật này.

– Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.

– Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

– Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước Chứng chỉ hành nghề dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

One Response

  1. Bi tha

Ý kiến