Hành chính - Nhà nướcTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Công chức sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không?

Theo quy định của pháp luật và Điều 43 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khi đảng viên công chức vi phạm chính sách dân số thì bị xem xét kỷ luật.

Ngoài ra, Điều 8 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định một loạt các hành vi vi phạm của công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, trong đó có các vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, an sinh xã hội; các quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Trong khi đó, Điểm a, Khoản 3, Điều 17 Nghị định 104/2003/NĐ-CP quy định: Mỗi cặp vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện quy mô gia đình ít con – có 1 hoặc 2 con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Như vậy, nếu công chức sinh con thứ 3 thì được coi là vi phạm chính sách của pháp luật về dân số và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định công chức bị kỷ luật bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách thì bị kéo dài thời hạn nâng lương đến 6 tháng (Điểm b, Khoản 3, Điều 2).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *