Lao động - Tiền lươngTin pháp luật

Công thức tính tiền thai sản 2023 đối với nữ

Tiền chế độ thai sản khi sinh con là một trong những chế độ của người lao động được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con 2023

Căn cứ Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng, như vậy số tiền trợ cấp sẽ là: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng/mỗi con.

Cách tính tiền thai sản năm 2023

Tại khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Cách tính dưỡng sức sau sinh năm 2023

Tiền dưỡng sức sau sinh = Số ngày nghỉ dưỡng sức * 30% * 1.490.000 (hiện hành)

Trong đó,  số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *