0Bình luận

Công thức tính mức hưởng chế độ thai sản năm 2023

Lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ trước và sau sinh là 06 tháng. Nếu nghỉ trước sinh, người mẹ sẽ được giải quyết chế độ cho tối đa 02 tháng trước sinh cùng 04 tháng sau sinh.

Sau khi trở lại làm việc, lao động nữ phải nộp lại giấy tờ cho doanh nghiệp để làm thủ tục nhận tiền chế độ thai sản.

Các khoản tiền mà lao động nữ có thể được nhận bao gồm:

1 – Trợ cấp 1 lần khi sinh con.

Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở = 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng/con.

Căn cứ: Điều 38 Luật BHXH năm 2014.

2 – Tiền thai sản khi sinh con.

Mức hưởng=100%xMức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ thai sảnxSố tháng nghỉ thai sản

Lao động nữ sinh 01 con được nghỉ hưởng chế độ thai sản 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì cứ thêm mỗi con, người mẹ sẽ được nghỉ chế độ thêm 01 tháng.

Căn cứ: Điều 39 Luật BHXH năm 2014.

3 – Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo Điều 41 Luật BHXH năm 2014, ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong vòng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe của người mẹ chưa phục hồi thì người này sẽ được giải quyết hưởng chế dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 – 10 ngày.

Số ngày nghỉ cụ thể sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng chỉ tối đa:

– Tối đa 10 ngày: Sinh đôi trở lên.

– Tối đa 07 ngày: Sinh mổ.

– Tối đa 05 ngày: Các trường hợp khác.

Mức hưởng mỗi ngày = 30% x Mức lương cơ sở = 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.

Ý kiến