Kiến thức chung

Cử nhân Luật tốt nghiệp loại khá, giỏi được lợi gì?

Cử nhân luật tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc được lợi gì? Sau đây, Cố Vấn Pháp Lý liệt kê một số quyền lợi đặc biệt đối với Cử nhân luật tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá:

>>> Xem thêm:

Tốt nghiệp loại xuất sắc được xét tuyển thẳng công chức mà không phải thi

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

(1) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

(2) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

(3) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Như vậy: Cử nhân luật tốt nghiệp loại xuất sắc thì có thể được xét tuyển thẳng vào công chức mà không phải trải qua thi tuyển.

Có bằng giỏi được tuyển thẳng vào công chức cấp xã mà không phải thi

Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, các đối tượng sau được tuyển vào công chức cấp xã mà không cần trải qua thi tuyển, xét tuyển:

(i) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

(ii) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

Như vậy: Cử nhân luật tốt nghiệp loại giỏi thì có thể được xét tuyển thẳng vào công chức cấp xã mà không phải trải qua thi tuyển.

Tốt nghiệp loại khá trở lên được thi tuyển văn bằng 2 ngành công an

Vừa qua, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân đã có thông báo về việc tuyển sinh công dân tốt nghiệp Đại học ngoài ngành để đào tạo Văn bằng 2 ngành Công an năm 2021.

Các địa phương từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau đa số đều đã có thông báo chính thức về vấn đề này để công dân có nhu cầu đăng ký dự tuyển theo quy định.

Công dân dự tuyển cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định theo thông báo của nhà trường, trong đó có yêu cầu đối với bằng cấp của thí sinh.

Trong đó có yêu cầu thí sinh dự tuyển phải tốt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Như vậy: Cử nhân luật tốt nghiệp loại khá trở lên thì có thể dự tuyển Văn bằng 2 ngành Công an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *