Ly hôn

Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

© 2024 Copyright by Cố Vấn Pháp Lý.