Lĩnh vực khácTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

Theo quy định tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019, dân quân tự vệ có sáu loại gồm: Dân quân tự vệ tại chỗ; dân quân tự vệ cơ động; dân quân thường trực; dân quân tự vệ biển; dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 thì công dân thuộc diện dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.

Thẩm quyền quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự, do chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã hoặc trưởng thôn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Như vậy, chỉ trường hợp công dân tham gia dân quân tự vệ thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì mới không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Thẩm quyền quyết định việc công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc về Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *