0Bình luận

Đi nghĩa vụ quân sự mấy năm?

“Thời gian công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an sẽ kéo dài trong bao lâu?” là vấn đề được nhiều bạn quan tâm.

1.  Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Căn cứ quy định tại Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời hạn hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

– Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

– Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Nghĩa vụ công an 2018 thì hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

– Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

– Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Ý kiến