0Bình luận

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

– Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976.

– Tuy nhiên Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam”.

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

a. Chiến dịch Tây nguyên ( từ 4 – 3 đến 24 – 3)

– Ngày 4 – 3, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum.

– Ngày 10 – 3, giành thắng lợi trong trận then chốt đánh vào Buôn Ma Thuột.

– Ngày 24 – 3 – 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn giải phóng.

– Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chu ển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn cuối : Từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

b. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (từ 21 – 3 đến 29 – 3)

– Ngay khi chiến dịch Tâ Ngu ên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị có quyết định kịp thời giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước tiên tiến hành chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng.

– Ngày 21 – 3 quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch, bao vây, chặn các đường rút chạy của chúng. Đúng 10 giờ 30 ngày 25 – 3, quân ta tiến vào cố đô Huế, đến hôm sau (26 – 3) thì giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên.

– Cùng thời gian giải phóng Huế, quân ta tiến vào giải phóng thị xã Tam Kì, Quảng Ngãi, Chu Lai … tạo thêm một hướng hướng uy hiếp Đà Nẵng từ phía nam.

– Đà Nẵng rơi vào thế cô lập. Sáng 29 – 3, quân ta từ 3 phía tây, bắc, nam tiến thẳng vào thành phố, đến 3 giờ chiều là chiếm toàn bộ Đà Nẵng.

– Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa phương và quân chủ lực, đã nổi dậ đánh địch giành quyền làm chủ.

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 – 4 đến 30 – 4)

– Sau thắng lợi Tây Nguyên và Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta nhận định “Thời cơ chiến lựơc đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” ; từ đó đi đến quyết định “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5 – 1975)”. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được Bộ Chính trị quyết định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh (14 – 4 – 1975).

– Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang – những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

– 17 giờ ngày 26 – 4, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

– 10 giờ 45 phút ngày 30 – 4, xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung ba trên Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

– Đến ngày 2 – 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

Ý kiến