Hành chính - Nhà nướcTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng năm 2023

Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành thì cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Thứ nhất, có văn bằng phù hợp với hình thức hành nghề Điều dưỡng viên.

(2) Thứ hai, có văn bản xác nhận quá trình thực hành.

Theo đó, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng viên phải có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy xác nhận thời gian thực hành do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà cấp cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

(3) Thứ ba, có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề Điều dưỡng viên.

(4) Thứ tư, không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

– Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

– Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị gửi đến Sở Y tế để được giải quyết cấp chứng chỉ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

+ Văn bản xác nhận quá trình thực hành;

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *