Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mới nhất

Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh thì cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có văn bằng phù hợp với hình thức hành nghề Điều dưỡng viên.

(2) Có văn bản xác nhận quá trình thực hành.

Theo đó, Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định:

“Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.”

Như vậy, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng viên phải có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy xác nhận thời gian thực hành do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà cấp cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

(3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề Điều dưỡng viên.

(4) Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

One thought on “Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mới nhất

  • 16/05/2022 at 11:03 Chiều
    Permalink

    Y sỹ chuyển đổi điều dưỡng có được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không ạ

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock