Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Điều kiện làm cam kết thuế để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN năm 2023

Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tuy nhiên, nếu cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được làm cam kết 02 để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân:

(1) Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế.

(2) Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động.

(3) Tổng mức trả thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác là 02 triệu đồng/lần trở lên.

(4) Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (từ 132 triệu đồng trở xuống).

(5) Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm làm cam kết.

Các bước lập bản cam kết

Bước 1: Tải và lập cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN.

Bước 2: Nộp cho nơi trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *