0Bình luận

Coin nghĩa là gì?

Coin được hiểu đơn giản là một đồng tiền kỹ thuật số, tồn tại trên Blockchain của chính nó. Ví dụ như Ether, Bitcoin, Litecoin… đều tồn tại dựa trên Blockchain của chính nó.

Cụ thể hơn là: Bitcoin vận hành và hoạt động trên Blockchain BitcoinLitecoin vận hành và hoạt động trên Blockchain LitecoinEther vận hành và hoạt động trên Blockchain Ethereum

Thực tế khi thực hiện một giao dịch của đồng coin nói trên thì không có đồng tiền vật lý nào được di chuyển khi bạn gửi và nhận. Tất cả các loại tiền điện từ nói riêng đều tồn tại dưới dạng dữ liệu dựa trên cơ sở dữ liệu toàn cầu thông qua mạng lưới của chính đồng tiền đó. Blockchain hoặc cơ sở dữ liệu này có nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra tất cả các giao dịch được xác minh bởi máy tính đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Tiền điện tử có cách sử dụng không khác gì tiền thật nên đồng Coin cũng giống như tiền để trong ngân hàng hoặc ví điện từ. Do đó, bạn có thể sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền, để lưu trữ tiền và được sử dụng như một đơn vị tài khoản có thể định giá bằng dịch vụ hoặc hàng hóa có giá trị tương đương.

Lấy ví dụ như đồng Bitcoin, đồng tiền này có thể dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở nhiều nơi như tiền mặt. Bitcoin giúp bạn lưu trữ một thời gian dài và khi cần thiết bạn có thể trao đổi ngang giá. Tùy vào vị trí bạn sinh sống, những thứ bạn mua có thể được định giá bằng đồng Bitcoin.

Mặt khác, một số loại đồng tiền kỹ thuật số khác như đồng NEO, DASH, ETH lại có nhiều tính năng nổi bật hơn, ngoài tính năng được sử dụng như tiền mặt. Cụ thể như:- NEO được sử dụng để kiếm cổ tức khi tích luỹ trong ví. Loại cổ tức này có tên gọi là GAS. Có thể hiểu là khi bạn tích luỹ NEO blockchain của chính nó, bạn sẽ nhận được GAS.- DASH cho phép người dùng bỏ phiếu đối với các quyết định quan trọng trong nội bộ mạng này. Nếu có ý tưởng đề xuất để nâng cấp thì những người nằm giữ cần bỏ phiếu quyết định có nên nâng cấp hay không. Quyền bỏ phiếu này giúp những người nắm giữ Dash có tiếng nói hơn trong các dự án sẽ phát triển.

Ý kiến