0Bình luận

Tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử là một dạng tiền kỹ thuật số phi tập trung và nó đã tồn tại được hơn chục năm. Tiền điện tử được mã hóa để điều chỉnh việc tạo ra các đơn vị tiền tệ và qua đó xác minh việc chuyển tiền. Đặc tính ẩn danh, phân quyền cũng như tính bảo mật cao là một trong những lợi thế của tiền điện tử.

Tiền điện tử không bị quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý tập trung nào như chính phủ hoặc ngân hàng mà nó hoàn toàn độc lập.

Tiền điện tử là một phần không thể thiếu trong Blockchain – mạng ngang hàng P2P phi tập trung có chứa các khối dữ liệu tổng hợp được lưu trữ phân tán trên nhiều máy tính.

Khối dữ liệu này lưu trữ theo thứ tự thời gian thông tin về các giao dịch để từ đó tuân theo giao thức để giao tiếp giữa các nút và tiếp nhận các khối mới. Lưu ý, không thể thay đổi dữ liệu đã được ghi chép trong các khối khi chưa có sự thay đổi của các khối tiếp theo.

Khi Bitcoin xuất hiện, nó là loại tiền điện tử đầu tiên được biết đến và công nhận. Bitcoin có vị trí quan trọng trong thị trường tiện điện tử.

Đến hiện tại, có khoảng hơn 1600 loại tiền điện tử gồm các loại phổ biến nhất như Bitcoin, Ethereum, Ripple… với số lượng ngày càng tăng lên.

Ý kiến