Đất đai - Nhà ởTin pháp luật

Đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ 2023

Người dân có nhiều cách xử lý khi bị chậm cấp Sổ đỏ, Sổ hồng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có khiếu nại.

Khi bị chậm cấp sổ đỏ, người dân có thể:

(1) Hỏi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời về kết quả giải quyết, lý do vì sao chậm cấp Sổ đỏ, Sổ hồng.

(2) Làm đơn khiếu nại về việc chậm cấp Sổ đỏ, Sổ hồng theo quy định Luật Khiếu nại.

(3) Thực hiện khởi kiện vụ án hành chính theo quy định Luật Tố tụng hành chính.

Trong đó, nếu làm đơn khiếu nại về việc chậm cấp sổ đỏ thì người dân cần lưu ý các vấn đề sau đây:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

– Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Điều 37 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

– Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

– Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khả năng khiếu nại thành công

– Mặc dù người bị khiếu nại chính là người có quyết định, hành vi chậm cấp Sổ đỏ hoặc cấp dưới của người đó nhưng so với khởi kiện vụ án hành chính vẫn dễ thực hiện hơn, dễ thu nhập chứng cứ, chứng minh (như căn cứ vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Sổ đỏ, căn cứ vào giấy hẹn,…).

– Dễ thực hiện hơn vì chỉ cần gửi đơn khiếu nại kèm theo căn cứ hoặc khiếu nại trực tiếp.

– Bên cạnh đó, tâm lý “sợ” người dân kiện nên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại “phải” xem xét lại việc chậm cấp để giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *