0Bình luận

Đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nghỉ hưu?

Để được hưởng lương hưu, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo đó, căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 BLLĐ năm 2019, hầu hết người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Quy định này áp dụng cho cả những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường; làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại… và người bị suy giảm khả năng lao động.

Đặc biệt, đối với trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm – dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu

Người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội nói trên mà chưa đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết: Bảo lưu bảo hiểm xã hội đợi đến đủ tuổi nghỉ hưu hoặc lựa chọn nghỉ hưu sớm nếu đủ điều kiện.

Về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, theo Điều 169 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2022 sẽ được tăng theo lộ trình sau: Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định thì người lao động được nghỉ hưu trước không quá 5 năm so với độ tuổi nói trên.

Ý kiến