0Bình luận

Đóng BHXH đủ 20 năm sẽ không được hưởng một lần?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định khác hướng dẫn liên quan thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong bốn trường hợp sau đây:

(i) Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

(ii) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

(iii) Người lao động ra nước ngoài định cư.

(iv) Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, trường hợp người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên nếu thuộc trường hợp thứ (iii) và thứ (iv) thì người lao động được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Nếu người lao động thuộc trường hợp thứ (i) và thứ (ii) thì người lao động không được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà chờ đến tuổi nghỉ hưu để nhận lương hưu hằng tháng.

Ý kiến