Lao động - Tiền lươngTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Dừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sinh con nằm trong danh sách các đối tượng được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên được hưởng chế độ thai sản theo mức nào sẽ phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động và đối được tượng hưởng.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và Khoản 1, Điều 39 của Luật này.

Như vậy, khi đang mang thai nghỉ việc người lao động hoàn toàn có thể được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Người lao động là lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Người lao động là lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian tính hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy đối với những trường hợp đóng BHXH chưa đủ điều kiện trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì việc sinh sau ngày 15 trở đi sẽ rất có lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *