0Bình luận

Được miễn thuế môn bài có phải nộp tờ khai không?

Đơn vị kinh doanh mới thành lập được miễn lệ phí môn bài (hay còn gọi là thuế môn bài) thì có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài không?

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP có quy định về việc khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập như sau:

– Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo quy định này, đơn vị mới thành lập thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới thành lập.

Như vậy, trường hợp đơn vị thuộc diện được miễn lệ phí môn bài vẫn phải tiến hành kê khai lệ phí môn bài. Đồng thời, đơn vị phải nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới thành lập.

Ý kiến