Chính sách mớiDoanh nghiệp - Đầu tưTin tức pháp luật nổi bật

File word 133 biểu mẫu khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Dưới đây là toàn bộ 133 mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022:

I. Mẫu biểu hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

101/KHBSTờ khai bổ sung
201-1/KHBSBản giải trình khai bổ sung

II. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

301/GTGTTờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)
401-2/GTGTPhụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện
501-3/GTGTPhụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
601-6/GTGTPhụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp (trừ sản xuất thủy điện, kinh doanh xổ số điện toán)
705/GTGTTờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính)
802/GTGTTờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế)
903/GTGTTờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng)
1004/GTGTTờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu)

III. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

1101/TTĐBTờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động sản xuất, pha chế xăng sinh học)
1201-2/TTĐBPhụ lục bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu
1301-3/TTĐBPhụ lục bảng phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
1402/TTĐBTờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (áp dụng đối với cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học)

IV. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế tài nguyên

1501/TAINTờ khai thuế tài nguyên
1602/TAINTờ khai quyết toán thuế tài nguyên
1701-1/TAINPhụ lục bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện

V. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường

1801/TBVMTTờ khai thuế bảo vệ môi trường
1901-1/TBVMTPhụ lục bảng xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp đối với than
2001-2/TBVMTPhụ lục bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp đói với xăng dầu

VI. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

2102/TNDNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)
2203/TNDNTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí)
2303-1A/TNDNPhụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, trừ công ty an ninh, quốc phòng)
2403-1B/TNDNPhụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với ngành ngân hàng, tín dụng)
2503-1C/TNDNPhụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
2603-2/TNDNPhụ lục chuyển lỗ
2703-3A/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
2803-3B/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)
2903-3C/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ
3003-3D/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao
3103-4/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài
3203-5/TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
3303-6/TNDNPhụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
3403-8/TNDNPhụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất
3503-8A/TNDNPhụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
3603-8B/TNDNPhụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện
3703-8C/TNDNPhụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
3803-9/TNDNPhụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm
3904/TNDNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu)
4005/TNDNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn)
4106/TNDNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

VII. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

4201/XSBHĐCTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)
4301-1/BK-XSBHĐCPhụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)
4402/KK-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)
4502/QTT-TNCNTờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
4602-1/BK-QTT-TNCNPhụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
4703/BĐS-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản)
4804/CNV-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân)
4904-1/CNV-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
5004/ĐTV-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân)
5104-1/ĐTV-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
5204/NNG-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng được trả từ nước ngoài)
5304/TKQT-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)
5405/KK-TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
5505-1/PBT-KK-TNCNPhụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng
5605/QTT-TNCNTờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)
5705-1/BK-QTT-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần
5805-2/BK-QTT-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần
5905-3/BK-QTT-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
6006/TNCNTờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)
6106-1/BK-TNCNPhụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)
6207/ĐK-NPT-TNCNBản đăng ký người phụ thuộc
6307/XN-NPT-TNCNPhụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng
6407/THĐK-NPT-TNCNPhụ lục bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động)
6508/UQ-QTT-TNCNGiấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
6608/CK-TNCNBản cam kết

VIII. Mẫu biểu hồ sơ khai lệ phí môn bài

6701/LPMBTờ khai lệ phí môn bài

IX. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế và các khoản thu liên quan đến đất đai

6801/TK-SDDPNNTờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trừ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất)
6902/TK-SDDPNNTờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức)
7003/TKTH-SDDPNNTờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
7104/TK-SDDPNNTờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất)
7201/SDDNNTờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức có đất chịu thuế)
7302/SDDNNTờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)
7403/SDDNNTờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)
7501/TMĐNTờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (áp dụng cho đối tượng chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất của Nhà nước)

X. Mẫu biểu hồ sơ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

7601/PBVMTTờ khai phí bảo vệ môi trường (áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản)
7702/PBVMTTờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản)
7801/PHTờ khai phí
7902/PHTờ khai quyết toán phí
8001/LPTBTờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với nhà, đất)
8102/LPTBTờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển và tài sản khác trừ nhà, đất)
8201/LPTờ khai lệ phí
8301/PHLPNGTờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu
8402/PHLPNGTờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu
8502-1/PHLPNGPhụ lục bảng kê phí, lệ phí và các khoản thu khác phải nộp theo từng cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu

XI. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài)

8601/NTNNTờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
8702/NTNNTờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)
8802-1/NTNNPhụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài
8902-2/NTNNPhụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu
9003/NTNNTờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu)
9104/NTNNTờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu tính thuế)
9201/HKNNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài
9301/VTNNTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài
9401-1/VTNNPhụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu)
9501-2/VTNNPhụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ)
9601-3/VTNNPhụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ
9701/TBHTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
9801-1/TBHPhụ lục danh mục Hợp đồng tái bảo hiểm

XII. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động dầu khí

9901/TK-VSPTờ khai thuế tạm tính
10001-1/TNDN-VSPTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
10101-1/PTHU-VSPTờ khai phụ thu tạm tính
10201/LNCN-VSPTờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro”)
10302/TAIN-VSPTờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí
10402-1/TAIN-VSPPhụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí
10502/TNDN-VSPTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
10601/ĐCĐB-VSPTờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên
10702/PTHU-VSPTờ khai quyết toán phụ thu
10802-1/PTHU-VSPPhụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp
10902/LNCN-VSPTờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro”)
11001/TAIN-DKTờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí
11101/TNDN-DKTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí
11201/LNCN-PSCTờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà
11301/PTHU-DKTờ khai phụ thu tạm tính
11402/TAIN-DKTờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí
11502-1/PL-DKPhụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí
11602/TNDN-DKTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí
11702/PTHU-DKTờ khai quyết toán phụ thu (áp dụng đối với dự án dầu khí khuyến khích đầu tư)
11803/PTHU-DKTờ khai quyết toán phụ thu
11904/PTHU-DKPhụ lục bảng kê sản lượng và giá bán dầu thô khai thác
12005/PTHU-DKPhụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp
12102/LNCN-PSCTờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà
12201/PL-DKPhụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí
12302-1/PL-DKPhụ lục phân chia tiền dầu, khí xuất bán
12403/TNDN-DKTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí)
12501/BCTL-DKBáo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế
12601/TNS-DKTờ khai các khoản thu về hoa hồng dầu khí, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí

XIII. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm

12701/KTTSBĐTờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý
12801-1/KTTSBĐPhụ lục bảng kê chi tiết số thuế phải nộp đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý

XIV. Mẫu biểu hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

12901/CTLNĐCTờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
13001/QT-LNCLTờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
13101-1/QT-LNCLPhụ lục bảng phân bổ số lợi nhuận sau thuế còn lại phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán

XV. Mẫu biểu hồ sơ khác

13201/ĐK-TĐKTTVăn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý
13302/XĐ-PNTTBản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý

Ghi chú: Do hệ thống lưu trữ dữ liệu thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

38 thoughts on “File word 133 biểu mẫu khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

 • PHẠM DU LUẬT

  XIN CHO MẪU SỐ 02/TK-SDDPNN ÁP DỤNG CHO TOORR CHUWSC BAN HÀNH THEEO THÔNG TU 80/2021/TT-BTC

  Reply
 • PHẠM DU LUẬT

  ADD CHO XIN MẪU SỐ 02/TK-SDDPNN ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC KÈM THEO TT80/TT-BTC

  Reply
  • Lê Phương

   cho mình xin mẫu 02/TK-SDDPNN theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021

   Reply
 • Tuyết

  Cho em xin đáp án với ạ. Em cám ơn

  Reply
 • Tuyết

  Các câu hỏi nhận định đúng sai và đáp án môn Luật Hiến pháp năm 2022

  Reply
  • Tuyết

   Ad cho em xin em cám ơn

   Reply
 • cho em xin file word tất cả biểu mẫu ạ. Em cảm ơn nhiều

  Reply
 • Thanh Hà

  Cho mình xin mẫu 04/TNDN Thông tư 80/2021 ạ!

  Reply
  • Đỗ Thị Minh yến

   Cho tôi xin mẫu 01/QT-LNCL do nhà nước nắm giữ 100% vốn theo thông tư 80/2021 của BTC.
   Mong hồi đáp sớm
   Tôi xin chân thành cám ơn!

   Reply
 • XIN MẪU 04/TK- SĐPNN

  Reply
 • PHẠM CÔNG TUẤN ANH

  DẠ CHO EM XIN FILE WORD CỦA MẪU TK QT THUẾ TNDN (CÓ KÈM PHỤ LỤC 03-1A/TNDN + 03-2A/TNDN)
  VÀ THỜ KHAI QT THUẾ TNCN
  EM XIN CÁM ƠN

  Reply
 • cho mình xin file word

  Reply
 • Phạm Thị Ngọc Tâm

  Cho mình xin mẫu 02/TK-SDDPNN theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021. Cảm ơn!

  Reply
 • vÕ tHỊ kIM THOA

  DẠ CHO EM XIN FILE WORD CỦA MẪU 03.TNDN THUẾ TNDN (CÓ KÈM PHỤ LỤC 03-1A/TNDN + 03-2A/TNDN)
  VÀ THỜ KHAI QT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI Ạ
  EM CÁM ƠN!

  Reply
  • Trần Văn Nghĩa

   Add cho mình xin các mẫu khai thuế GTGT, tndn, lệ phí môn bài theo phương pháp tính tỉ lệ phần trăm trên doanh thu (trực tiếp trên doanh thu). Rất cám ơn

   Reply
 • Mai Huỳnh

  Dạ cho mình xin mẫu 04/CNV-TNCN theo TT80/2021. Xin cám ơn!

  Reply
 • Hoàng Châu

  Cho e xin mẫu 06/tncn theo TT 80/2021. E cảm ơn ạ

  Reply
 • Nguyễn phượng

  Cho em xin mẫu biểu 02/NTNN quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 80/2021 ạ, Em cảm ơn!

  Reply
 • Nguyễn Thị Thoa

  Cho m xin biểu mẫu 01/LP và biểu mẫu 01/PH

  Reply
 • Cho mình xin mẫu tờ khai phí 01/PH theo TT 80

  Reply
  • Cho mình xin mẫu tờ khai phí 01/PH theo TT 80

   Reply
 • Viên Quế Anh

  cho e xin file world biểu mẫu cửa thông tư 80 với ạ

  Reply
 • canhphuc

  DẠ CHO EM XIN FILE WORD CỦA MẪU TK QT THUẾ TNDN (CÓ KÈM PHỤ LỤC 03-1A/TNDN ) THỜ KHAI QT THUẾ TNCN
  EM XIN CÁM ƠN

  Reply
 • Nguyễn Ngọc Tuyến

  dạ cho e xin mẫu 05/QTT-TNCN em cam ơn ạ

  Reply
 • Ngọc Hương

  Add cho em xin mẫu 01/SDDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức có đất chịu thuế) với ạ.
  Em cảm ơn ạ!

  Reply
 • Phùng Hằng

  Vui lòng cho xin bộ biểu mẫu file word của thông tư 80-2021/TT-BTC

  Reply
 • HC MienTay

  Cho em xin biểu mẫu TT 80/2021-
  Biểu mẫu quyết toán TNDN : 03/TNDN ( TT80/2021)

  Reply
 • Chu Minh

  Cho mình xin file word mẫu 03/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu)
  Cám ơn nhiều ạ !!! email : chuminhkt93@gmail.com.

  Reply
 • Cho e xin mẫu quyet toán TNDN

  Reply
 • Triệu Thị Sơn

  cho e xin biểu mẫu TT80/2021
  Mẫu 02XĐ-PNTT
  Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý.

  Reply
 • Tieu Phuong

  Nhờ email giúp mình 3 mẫu phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN, mẫu 05/QTT-TNCN. Email: kimphuongvcbkg@gmail.com, ths!

  Reply
 • Cho mình xin mẫu 02/PBVMT

  Reply
 • HOÀNG ANH

  AD CHO E XIN MẪU 02/XĐ-PNTT PHỤ LỤC 1

  Reply
 • thuận

  ad cho em xin mẫu 02/XĐ-PNTT với, em cảm ơn ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *