Kiến thức chung

File word 18 mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Sau đây tổng hợp các mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp để mọi người tham khảo. Đây chỉ là những mẫu cơ bản được sưu tầm. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, cần tùy thuộc vào mỗi trường hợp thực tế mà Hợp đồng sẽ được hoàn thiện hơn bởi những người có chuyên môn về pháp lý và hợp đồng.

Nguồn: CÔNG TY LUẬT FDVN

1. HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

2. HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU

3. HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI

4. HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

5. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH

6. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

7. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

8. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

9. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

10. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

11. HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

12. HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

13. HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC HỢP TÁC ĐẦU TƯ

14. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CỔ PHIẾU

15. HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

16. HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

17. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VỐN GÓP

18. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài viết này.

31 thoughts on “File word 18 mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *